معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد
  • معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد:

    معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد گفت: در 24 ساعت گذشته با تلاش ماموران 30 هزار لیتر نفت گاز( گازوئیل) قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال از یک دستگاه نفتکش عبوری در این استان کشف شد.