معاهده صلح در افغانستان
  • رهبران ارشد طالبان از جمله یکی از بنیانگذاران این گروه، وارد قطر شده اند تا دور جدیدی از مذاکرات را با نماینده ویژه آمریکا در موضوع افغانستان زلمای خلیل زاد برگزار کنند.