معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل
  • معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

    معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مراسم تقدیر و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل گفت: راه اندازی بخش اطفال بیمارستان غدیر سیاهکل، در دستور کار مدیر جدید شبکه بهداشت درمان این شهرستان قرار گیرد.