مشکلات ناشی از تامین آب کشاورزی
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    مجید آ نجفی گفت: در حال حاضر آب تصفیه شده پساب های شهری تنها برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود و اگر حق آبه ای داده شود تنها برای زراعت چوب باید استفاده شود و کشاورزانی که قبلا از این آب برای کشت استفاده می کردند جلوی فعالیت آن ها از سوی دستگاه نظارتی گرفته شد.