مشتری نقطه تمرکز شرکت‌های بیمه‌
  • مهم‌ترین بخش صنعت بیمه مشتری است و فعالان این صنعت باید برای ادامه حیات و گسترش کمی و کیفی خود رهیافت‌‌ها و استراتژی‌های جدید را دنبال کند و نقطه پرگار خود را بر موضوع مشتری قرار دهد.