مشاهده سوابق بیمه در منزل
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    با توجه به سوالات فراوانی که مخاطبان خبرگزاری موج نسبت به شیوه دریافت سوابق بیمه خود داشتند در ذیل فیلم آموزشی دریافت سابقه بیمه از سایت تامین اجتماعی را می توانید مشاهده کنید.