مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مالمیر:

    مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: همدان یک هزار و 800 اثر تاریخی و طبیعی دارد که حدود یک هزار اثر تاریخی آن ثبت ملی شده است و سالانه پذیرای حجم زیادی از گردشگران خارجی و داخلی است.