مدیر عامل شرکت ذوب روی بافق
  • فرماندار بافق به همراه حسن تفکری، معاون سیاسی خود از شرکت ذوب روی بافق بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملکرد و فعالیت های تولیدی این واحد صنعتی قرار گرفت.