مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان
  • مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد:

    مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: امسال 100 هکتار از مزارع گندم در این استان برای اولین بار با پهپاد سمپاشی می‌شوند.