مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران
 • مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران:

  مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران گفت: معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری در امور بانوان و خانواده جهت حضور در چند برنامه و همایش بانوان روز شنبه وارد مازندران می شود.

 • مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران :

  مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران بر رعایت نظم، جدی گرفتن کار و رعایت صداقت به عنوان مصادیق تقوا در کار تشکیلاتی تاکید کرد و گفت: تمرین برای مشارکت سیاسی و اجتماعی از ضرورت های زندگی آینده است. ‎

 • مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران :

  مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران گفت: امروز بنا به دلایل متعدد، زنان جامعه بیش از هر زمانی به شادی و نشاط نیاز دارند و ما باید در این مسیر با حمایت و برنامه ریزی از آنان پشتیبانی کنیم. ‎

 • مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران :

  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه افزایش مشارکت سیاسی بانوان استان با همکاری احزاب تحقق می‌یابد گفت: مشکلات و آسیب‌های حوزه بانوان بسیار گسترده است و تعیین اولویت‌ها برایتان دشوار خواهد بود

 • مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران تاکید کرد:

  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: از بخش خصوصی انتظار داریم همانند دولت افزایش سهم 30 درصدی اشتغال و مدیریت زنان را دنبال کند.