مدیحه سرایان
  • موج گزارش می دهد؛

    آیین علم گردانی که قدمت آن به 400 سال قبل بر می گردد هر ساله هم زمان با روز پنجم محرم الحرام در شهر میناب برگزار می شود.