مدرسه کانکسی در روستای قورت دره
  • مدارس کانکسی معمولا در مواقع بروز بحران‌ و به صورت موقت مورد استفاده قرار می گیرد، اما در برخی از مناطق کشور به علت فرسودگی مدارس و مهاجرت تعداد دانش آموزان کاهش یافته است. بزرگترین مشکلات این نوع مدارس کمبود امکانات مناسب بهداشتی، گرمایشی و سرمایشی همچنین تدریس همزمان برای چند پایه تحصیلی کار معلمان و دانش آموزان را دشوارتر از همیشه می کند. این گزارش از مدرسه کانکسی در روستای قورت دره (دره گرگ)‎ در شهرستان بیجار که در ۲۱۰ کیلومتری شهر سنندج در استان کردستان قرار دارد، تهیه شده است.