محمد پاداش
  • یادداشت؛

    اربعین برای اربعینی ها همه‌اش خاطره است و امسال همچون سال گذشته، چون جماعت اربعینی به طریق الحسین نرسیده اند، از چیزی حدود دو هفته قبل تر، خاطره بازی هایشان شروع شده است.

  • یادداشت؛

    یکی از مشکلاتی که نظام اسلامی ایران با آن گریبانگیر است، مدیریت ژنرالی مسئولان است. وقتی هنوز مسئولیتی ندارند با مردم هستند و به محض رسیدن به جایگاه مطلوب، میشوند مصداق مثال "خرش از پل گذشت" و دیگر هیچ نگاهی به عقب ندارد.

`