مأموران مبارزه با مواد مخدر هرمزگان
  • سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد خبر داد؛

    جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 535 کیلو و 700 گرم تریاک طی یک عملیات پلیسی خبر داد.