قایم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
  • لطفی:

    قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: قطعا ملت ایران الگوی مقاومت در دنیا است؛ اما می‌توانیم از ده‌ها کشوری که مورد آماج حملات آمریکا بودند مثال بزنیم مثل ویتنام.