قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان
  • امام جمعه موقت تهران :

    آیت الله خاتمی گفت :حضرت آقا فرمودند که من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی به او ندارم بدهم و نخواهم داد. این سبک دستور پیامبر است. متکبرین را باید تحقیر کرد. حق ترامپ همین بود.