طرح بسیج ملی فشار خون در خمینی شهر
  • رییس مجتمع بیمارستانهای شهرستان خمینی شهر:

    رییس مجتمع بیمارستانهای شهرستان خمینی شهر گفت: بیماری فشار خون به عنوان قاتل خاموش شناخته شده است و علامت خاصی ندارد.