ضعف نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی
  • آیت الله مکارم شیرازی:

    این مرجع تقلید شیعه دولت را به تحرک و فعالیت بیشتر و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حل مشکلات توصیه کرد و گفت: دولت باید در این شرایط سخت واقعاً دلسوزی نماید و تیم خود را تقویت کند.