شدت خشم و عصبانیت
  • مرد جوانی پس از نزاع و درگیری با همسرش از شدت خشم و عصبانیت خودروهایشان را سوزاند، پس از آن خود و خانه اش را در محدوده منطقه فردوس غرب تهران به آتش کشید و به زندگی خود پایان داد.