سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت
  • معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

    معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بانک شهر به عنوان پایه های اساسی و محکم نمایشگاه کتاب تهران نام برد و گفت: حمایت گسترده این بانک از مهم ترین رویداد فرهنگی کشور، قابل تحسین و مایه مباهات است.