سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان
  • سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان:

    سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان گفت: اهدای تجهیزات کتابخانه‌ای به 44 کتابخانه در کانون فرهنگی و هنری مساجد استان 60 میلیون تومان هزینه در بر دارد.