ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان
  • رئیس کل دادگستری لرستان:

    رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: اتاق بازرگانی استان اقدامات خوبی در راستای رفع مشکل فعالان اقتصادی انجام داده که جا دارد از آقای حسین سلاح ورزی و فعالان این اتاق و اعضای ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان تشکر کنم.