سارقین زورگیر 3 میلیارد تومانی
  • سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری چندین سارقین در یک پرونده سرقت 3 میلیارد تومانی خبر داد که در آن سارقان پس از سرقت اولیه این مبلغ ، جهت تصاحب پول های مسروقه اقدام به سرقت از یکدیگر کرده بودند.