زیر ساخت های فرهنگی در هرمزگان
  • موج گزارش می‌دهد؛

    فعالان فرهنگی و هنری هرمزگان بارها نسبت کمبود فضاهای فرهنگی در این استان هشدار داده اند؛ اما متاسفانه به سادگی این موضوع پراهمیت نادیده انگاشته شده است. در گزارش پیش رو به شکل خاص مشکلات این حوزه را در شهرستان میناب دنبال کرده ایم.

  • رضا کمالی زرکانی؛

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: اگر مسئولین جشنواره تئاتر طنز ققنوس در خواست استانی شدن این جشنواره را دارند؛ میپذیریم و در تقویم جشنواره های استانی لحاظ می‌کنیم.