زمان رأی اعتماد وزیر جدید جهادکشاورزی
  • با موافقت رهبر انقلاب؛

    معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به زمان رأی اعتماد وزیر جدید جهادکشاورزی گفت: تا موعد قانونی برای کسب رأی اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی، عباس کشاورز سرپرست قانونی این وزارتخانه است.