زمان حضور مسافر در مترو
  • در گفتگو با موج مطرح شد؛

    مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت:ما در داخل قطار ها ممکن است کسی را کنترل نکنیم. ما حساب کردیم زمانی اعلامی شما(150 تا 180 دقیقه) برای مسیرهای طولانی است!محاسبات ما، ما را به عدد 2 ساعت رسانده و اگر ما در اجرای آن به مشکلی برخوردیم هیچ وقت کسی را از قطار پیاده نخواهیم کرد.