رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا
 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبارها بیش از ۱۰۲ هزار و ۹۶۳ قلم انواع تجهیزات بهداشتی را کشف کردند.

 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: کارآگاهان در بازرسی از انبارها بیش از ۱۶ میلیون و ۲۶۹ هزار قلم انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۱۵ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۰۶ عدد انواع دستکش، ۱۵۵ هزار و ۷۶۱ بطری انواع مواد ضدعفونی کننده به همراه پد الکلی و ۷۹۹ هزار و ۱۱۴ عدد انواع ماسک به همراه ۴۰۰۰ لیتر آب مقطر و ۴۵۰ لیتر گلیسیرین احتکاری در سطح کشور را کشف کردند.

 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا درباره کشفیات گفت: بالغ بر ۱۰۰ میلیون دستکش، ۸ میلیون و ۳۵۳ هزار ماسک و ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده کشف شده است.

 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: کارآگاهان ۷۴۶ هزار و ۷۸۹ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶۰۰ هزار و ۷۸۵ لیتر مایع ضدعفونی کننده، ۹۱ هزار و ۱۷۰ عدد انواع دستکش، ۵۴ هزار و ۸۳۴ عدد انواع ماسک کشف و در این رابطه ۲۷ متهم را دستگیر کردند که تحویل مراجع قضایی شدند.

 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۰ تن ماده ضدعفونی کننده و ۱۰ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۳۷۶ عدد انواع تجهیزات بهداشتی کشف شد.

 • سردار مقیمی:

  رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع طی یک هفته گذشته، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک ، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضد عفونی کننده احتکاری کشف شد.

 • با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار محمدرضا مقیمی به عنوان رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب شد.