رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت از محیط زیست اصفهان
  • برای پنجمین روز متوالی؛

    رییس اداره آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: برای پنجمین روز متوالی هوای اصفهان برای عموم ناسالم است.

  • پس از هفت روز متوالی؛

    رئیس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: پس از هفت روز، هوای کلانشهر اصفهان در شرایط سالم قرار گرفت.