رویکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران
  • مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

    مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، در بازدید از مسابقه برنامه نویسی مالی فین وارز که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، همگام سازی شبکه بانکی با تکنولوژی های نوین را ضروری دانست و آن را گامی مهم در راستای تسهیل دسترسی به دو عنصر امنیت و سرعت برشمرد.