رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در سکوت خبری