رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی
  • محمد آشوری در گفتگوی اختصاصی با موج مطرح کرد؛

    رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان وجود برخی تحرکات برای تغییر در معاونت سیاسی استانداری را تایید کرد و گفت: به شخصه با این موضوع مخالفم، در شرایط فعلی تغییر در چیدمان سیاسی هرمزگان تبعات منفی دارد.

  • نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی؛

    رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نخستین مجمع سلامت استان هرمزگان، گفت: ما با کمبودها می سازیم اما مشکل مان تبعیض است؛ چرا برخی استان ها بیش از حد دریافتی دارند و برخی مثل هرمزگان محروم می ماند.

  • رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه با توجه به اینکه مولفه‌های جنگ تغییر یافته و ابزار دیپلماسی بر نوع رفتار و تعاملات بین المللی سایه افکنده است، اگرچه در مذاکرات هسته‌ای، برجام را پذیرفته‌ایم اما در صورت ایجاد هرگونه خدشه‌ای با صلابت ایستاده‌ایم و مقابله به مثل خواهیم کرد.