رئیس شبکه بهداشت و درمان عباس آباد
  • رئیس شبکه بهداشت و درمان عباس آباد خبر داد:

    رئیس شبکه بهداشت و درمان عباس آباد گفت: خانواده مرحوم امیرحسین قربانپور جوان ۱۴ساله سلمانشهری در اقدامی خداپسندانه اعضای بدن بیمار مرگ مغزی خود را به بیماران نیازمند اهداء کردند.