رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
  • رخشانی‌ مهر خبر داد؛

    رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: تاکنون بین ۳تا ۵میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مدارس سیل‌زده اختصاص داده‌ایم همچنین برای سه استان با آسیب‌دیدگی بیشتر اخیراً ۱۵میلیارد تومان دیگر برای ساخت مدارس در نظر گرفتیم.