رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
 • منصور رضوانی جلال خبر داد:

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برداشت بیش از 400 هزار تن انگور در استان همدان، از ، میزان عملکرد تاکستان های استان، خبر داد.

 • منصور رضوانی جلال در گفتگوی اختصاصی با موج خبر داد:

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اهمیت کشت دانه های روغنی و نیاز به افزایش کشت در این محصولات، از پرداخت 100 درصدی بهای کلزا به کشاورزان، خبر داد.

 • منصور رضوانی جلال مطرح کرد:

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، از وضعیت تولید قارچ در استان همدان، سخن گفت.

 • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

  خود کشاورزان نیز به این امر پی بردند که باید از آب به درستی استفاده کرد و بر این اساس اکنون گلخانه‌های خوبی در مقیاس های بالا در همدان در حال اجرا است و نیاز است تا با اجرای سیستم آبیاری نوین، الگوی کشت، کشاورزی حفاظتی و کشت نشا بهترین بهره برداری انجام گیرد.