رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران
  • رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران؛

    ابراهیم قربان‌نژاد بیان داشت: با هماهنگی انجام شده و نامه وزیر جهاد کشاورزی به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور خرید توافقی برنج در دستور کار قرار گرفته است.