دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان