دیدار امیرعبداللهیان با سفیر آلمان
  • امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر آلمان:

    دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس گفت: تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید اقدامات عملی خود را بی وقفه آغاز و قدری از دیوار بی اعتمادی را ترمیم کند.