دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گیلان
  • معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گیلان با اشاره به نقش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در راستای ایجاد دولت الکترونیک گفت: دولت الکترونیک فساد را به حداقل می رساند.