دستاوردهای سفر شنیزو آبه به ایران
  • عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اتهام زنی آمریکایی ها به ایران در مورد حمله به دو کشتی در دریای عمان، ابلهانه است.