دبیر اجرایی نخستین جشنواره منطقه ای رسانه های کُردی