دانلود زیرنویس فارسی فیلم Art of the Devil 2 2005
  • دانلود زیرنویس فیلمArt of the Devil 2 2005 که در خلاصه داستان آمده است:داستان فیلم «خروج : خدایان و پادشاهان» برگرفته از کتاب مقدس و درباره خروج قوم یهود از مصر تحت هدایت حضرت موسی (ع) است و …