حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله بابایی
  • حجت الاسلام بابایی در برنامه «ضیافت» مطرح کرد:

    حبیب الله بابایی گفت: انسان متقی متمدن است نه یک انسان متعصب مذهبی بدون اینکه نقش مدنی خود را درست ایفا کند، نیست؛ بلکه انسانی است که تقوا را به صورت حرفه ای فرا می گیرد و از آن استفاده می کند.