حال و هوای بیمارستان فرهیختگان پس از درگذشت علی انصاریان