جوجه ریزی 600 هزار قطعه ای در مرغداری‌های قائم شهر