جلسه وزیر نیرو با استاندار و مجمع نمایندگان لرستان