جلسه شورای عالی مسکن به ریاست‌ معاون اول رییس جمهوری