جستجو برای یافتن ابوبکر البغدادی
  • مسئولان پنتاگون؛

    پس از دستگیری پنج تن از مهره‌های کلیدی داعش و اطرافیان البغدادی، یک منبع نظامی آمریکایی اعلام کرد که به رهبر داعش بسیار نزدیک شده‌اند.