جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد
  • مجید رضا حریری در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    عضو اتاق ایران و چین گفت: سال هاست در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده، اما هیچ‌گاه به این ظرفیت ها توجه چندانی نشد و این مناطق نتوانستند بر اساس قابلیت های که پیش بینی شده بود عمل کنند.