ثبت وقف جدید در آران و بیدگل
 • همزمان با دهه وقف؛

  سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران بیدگل گفت: همزمان با دهه وقف یک وقف جدید در آران و بیدگل ثبت شد.

 • رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل خبر داد

  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل ازثبت دو وقف جدید در آران و بیدگل خبر داد.

 • همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری؛

  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: در سال جدید و همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری در جوار بقاع متبرکه آران و بیدگل دو وقف جدید برای توسعه آستان مقدس امامزاده محسن(ع) به ثبت رسید.

 • همزمان با آغاز دهه وقف؛

  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: همزمان با آغاز دهه وقف واقف نیک اندیشی در آران و بیدگل برای امور قرآنی وقف جدیدی را به ثبت رساند.