توصیه وزیر دارایی فرانسه به آمریکا
  • برونو لومر :

    برنو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه معتقد است که جنگ تجاری به زیان تمام کشورها است و از آمریکا خواست از این قبیل نزاع ها پرهیز کند.